Kulglassmaker Caféet (26 sorter)

  • Samma sorter som Glassbåten plus 2 extra:
  • Curstard (ägglikör)
  • Tiramisu

Kommentarer inaktiverade.